FILIPINO

Ang  pagsusuri ugnayan  sa daigdig ng panitikan at  literatura  ay nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa  sa nakaraan, pagtanggap ng kasalukuyan at pag-asa sa hinaharap.  Ang mga tema ay hati  ayon sa :

 

        Antas 7 – Rehiyunal na Panitikan

        Antas 8 – Kontemporaryong Panitikan

        Antas 9 – Panitikang Asyano

        Antas 10 – Panitikang Mediterranean at Pandaigdig.

Explore Filipino

Flag Ceremony

Buwan ng Wika

Field Trip